Team

De UP Foundation bestaat uit 6 mensen. Founders Tineke de Jong en Janneke Osenga, Marouschka Hollenberg en Minke Verdonk. Alle vier ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Het bestuur bestaat naast Tineke de Jong en Janneke Osenga uit Sonja van Lieshout en Margot Vennik. Verder heeft de UP Foundation een groot netwerk van een ieder die op zijn of haar manier een liefdevol steentje bijdraagt.Bestuur UP Foundation

Voorzitters: J.R.M. Osenga en T.J. de Jong

Secretaris: S. van Lieshout

Penningmeester: mr. M.I. Vennik

Het bestuur van de UP Foundation voert haar taken onbezoldigd uit.