Bestuur UP Foundation

Voorzitters: J.R.M. Osenga en T.J. de Jong

Secretaris: S. van Lieshout

Penningmeester: mr. M.I. Vennik

Het bestuur van de UP Foundation voert haar taken onbezoldigd uit.